Hieraaetus
Habichtsadler

Trivialname Lateinischer Name
Afrikanischer Habichtsadler Hieraaetus spilogaster
Zwergadler Hieraaetus pennatus
Habichtsadler Hieraaetus fasciatus

Flügel- und Steueraufbau im Artenvergleich1

1 In Anlehnung an Hartmann (2000a, 2000b and 2016)