Gaviidae
Seetaucher

Lateinischer Name Deutscher Name
Gavia Seetaucher
Trivialname Lateinischer Name
Pazifiktaucher Gavia pacifica
Prachttaucher Gavia arctica
Sterntaucher Gavia stellata