Leioptila

Trivial name Latin name
Rufous-backed Sibia Leioptila annectens